ახალი ქსელები
ეგრისი
ფოპტნეტი
8-128
მენეჯმენტი

კომპანიაში ხორციელდება კორპორატიული მართვა - სამეთვალყურეო საბჭოს, მენეჯმენტის და პარტნიორების მეშვეობით.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე:
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, კავშირგაბმულობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ფრიდონ ინჯია.

კომპანიის მენეჯმენტს ახორციელებს 850 თანამშრომელი:

1. გენერალური დირექტორი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, კავშირგაბმულობის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი ავთანდილ იაშვილი.

2. გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე და ტექნიკური დირექტორი – ლევან ინჯია.

3. გენ. დირექტორის მოადგილე – ვახტანგ ამაშუკელი.

4. გენ. დირექტორის მოადგილე – შოთა კოლელიშვილი.

5. გენ. დირექტორის მოადგილე – ხათუნა ინჯია.

6. საფინანსო სამსახურის უფროსი – ზურაბ ზუმბაძე.

7. მარკეტინგის და დაგეგმარების სამსახურის უფროსი – მზია კაპანაძე.

8. კადრების სამსახურის უფროსი – იზოლდა გოცირიძე.

9. იურიდიული სამსახური – ნოშრევან ჟღენტი, შოთა იაშვილი.