ახალი ქსელები
ეგრისი
ფოპტნეტი
8-128

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენტთა საყურადღებოდ!

განცხადება

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილების "საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ" თანახმად, ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლის სამუშაოები განხორციელდება 2011 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად:

პირველ ეტაპზე 2 აპრილიდან: ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების არსებული გეოგრაფიული ზონების სხვადასხვა ფორმატის კოდები შეიცვლება ახალი ერთგვაროვანი ფორმატის გეოგრაფიულ კოდებით.

გარდამავალ ეტაპზე, მიმდინარე წლის 2 აპრილიდან 25 აპრილის 24:00 საათამდე უზრუნველყოფილი იქნება არსებული და ახალი გეოგრაფიული ზონების კოდების თანამოქმედება.

ხოლო მიმდინარე წლის 25 აპრილის შემდეგ კი მოქმედებაში იქნება მხოლოდ გეოგრაფიული ზონების ახალი კოდები.

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონების არსებული და ახალი კოდები შემდეგია:

N ქალაქი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი არსებული კოდები არსებული კოდები
საქალაქთაშორისო კავშირისთვის შემომავალი საერთაშორისო კავშირისთვის
1 თბილისი 22 32 32
2 აბაშა 212 312 412
3 ადიგენი 266 366 366
4 ამბროლაური 239 339 439
5 ასპინძა 264 364 364
6 ახალგორი 242 342 342
7 ახალქალაქი 262 362 362
8 ახალციხე 265 365 365
9 ახმეტა 249 349 349
10 ბათუმი 88222 222 422
11 ბაღდათი 234 334 434
12 ბოლნისი 258 358 358
13 ბორჯომი 267 367 367
14 გაგრა 443 443 443
15 გალი 447 447 447
16 გარდაბანი 272 372 372
17 გორი 270 370 370
18 გუდაუთა 444 444 444
19 გულრიფში 448 448 448
20 გურჯაანი 253 353 353
21 დედოფლისწყარო 256 356 356
22 დმანისი 260 360 360
23 დუშეთი 246 346 346
24 ვანი 232 332 432
25 ზესტაფონი 292 392 492
26 ზუგდიდი 215 315 415
27 თეთრიწყარო 259 359 359
28 თელავი 250 350 350
29 თერჯოლა 291 391 491
30 თიანეთი 248 348 348
31 თიღვი - - 374
32 კასპი 271 371 371
33 ლანჩხუთი 210 310 494
34 ლაგოდეხი 254 354 354
35 ლენტეხი 237 337 437
36 მარნეული 257 357 357
37 მარტვილი 218 318 418
38 მესტია - - 410
39 მცხეთა 273 373 373
40 ნინოწმინდა 261 361 361
41 ონი - - 473
42 ოზურგეთი 296 396 496
43 ოჩამჩირე 445 445 445
44 რუსთავი 24 34 341
45 საგარეჯო 251 351 351
46 სამტრედია 211 311 411
47 საჩხერე 235 335 435
48 სენაკი 213 313 413
49 სიღნაღი 255 355 355
50 სოხუმი 442 442 442
51 სტეფანწმინდა 245 345 345
52 ტყიბული 297 397 497
53 ტყვარჩელი 446 446 446
54 ფოთი 293 393 493
55 ქარელი 269 369 369
56 ქედა 88235 235 425
57 ქობულეთი 88236 236 426
58 ქუთაისი 231 331 431
59 ყვარელი 252 352 352
60 ჩოხატაური 219 319 419
61 ჩხოროწყუ 217 317 417
62 შუახევი 88239 239 424
63 ცაგერი 238 338 472
64 ცხინვალი 244 344 344
65 წალენჯიხა 216 316 416
66 წალკა 263 363 363
67 წყალტუბო 240 340 436
68 ჭიათურა 279 379 479
69 ხარაგაული 233 333 433
70 ხაშური 268 368 368
71 ხობი 214 314 414
72 ხონი 295 395 495
73 ხულო 88238 238 423
74 ხელვაჩაური 88222 222 427
75 ჯავა - - 347

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენტების მიერ საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო კავშირის განხორციელების წესი უცვლელი რჩება და ცვლილება შეეხება მხოლოდ საქართველოს ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების კოდებს, მაგალითად:

საქართველოს ქალაქებიდან და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან ქ.თბილისში დასარეკად გამომძახებელი აბონენტის მიერ აკრეფილი უნდა იქნეს : პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი -8 და შემდეგ თბილისის კოდი-32 და ქ.თბილისში გამოსაძახებელი აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი - XX XXXX;

ქ.თბილისიდან ქვეყნის სხვა ქალაქებში დასარეკად გამომძახებელი აბონენტის მიერ აკრეფილი უნდა იქნეს : პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, შემდეგ გამოსაძახებელი ქალაქის ახალი კოდი და გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი (მაგალითად : ქ.ბათუმში დასარეკად აკრეფილი უნდა იქნეს პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, შემდეგ ქ.ბათუმის ახალი კოდი - 422 და ბათუმში გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი - X XX XX );

ქვეყნის ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში დასარეკად აბონენტის მიერ აკრეფილი უნდა იქნეს პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, შემდეგ გამოსაძახებელი ქალაქის ახალი კოდი და გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი (მაგალითად: ქ.რუსთავიდან ქ.სამტრედიაში დასარეკად აკრეფილი უნდა იქნეს  პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, ქ სამტრედიის ახალი კოდი-411 და ქ.სამტრედიაში გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი - X XX XX).

ფიჭური სისტემის მობილური რადიოსატელეფონო ქსელებიდან ფიქსირებული ადგილობრივი სატელეფონო ქსელების აბონენტებთან კავშირის დასამყარებლად გამომძახებელი აბონენტის მიერ იკრიფება: პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, შემდეგ გამოსაძახებელი ქალაქის ახალი კოდი და გამოსაძახებელი აბონენტის ნომერი (მაგალითად: ქ. თბილისში დასარეკად აკრეფილ უნდა იქნეს პრეფიქსი-8, ოპერატორის არჩევის კოდი (07, 10, 11, 18 და ა.შ.) ან მხოლოდ პრეფიქსი-8, შემდეგ თბილისის კოდი-32 და ქ.თბილისში გამოსაძახებელი აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი - XX XXXX).

საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოს ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში დასარეკად გამომძახებელი აბონენტი კრეფს: +, საქართველოს კოდს-995, გამოსაძახებელი ქალაქის ახალ კოდს და ამ ქალაქში გამოსაძახებელი აბონენტის ნომერს, (მაგალითად: საზღვარგარეთიდან ქ.ქუთაისში დასარეკად იკრიფება +, საქართველოს კოდი-995, ქ.ქუთაისის ახალი კოდი -431 და გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი).

დამატებითი ცნობისთვის და ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ:

  • კომპანია "ახალი ქსელების" და "ახტელის" აბონენტებმა ტელეფონებზე - ქ.თბილისი-11 01 11; 13-13-13; ქ. ქუთაისი, ზესტაფონი, ფოთი-2-00-00.

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დანერგვის სამუშაოთა შემდგომი ეტაპების და ქსელების ნუმერაციაში ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულ იქნება დამატებით.